Одлуки/акти од седница бр.19 од 15.05.2017

Одлука за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, музичко-говорно радио од општ формат, на локално ниво, на подрачјето на општина Кривогаштани

Одлуки/акти од седница бр.17 од 21.04.2017

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола на непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервос на локално ниво  

Одлуки/акти од седница бр.15 од 28.03.2017

Одлука за одобрување на Годишен извештај за работењето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 година Став на Агенцијата за аудио и … […]

Одлуки/акти од седница бр.13 од 20.03.2017

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ИНТЕЛ ДОО Струмица Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско … […]

Одлуки/акти од седница бр.12 од 08.03.2017

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс на регионално ниво на ТРД ТОПЕСТРАДА ДООЕЛ Тетово Решение за запирање … […]

Одлуки/акти од седница бр.10 од 02.03.2017

Решение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО 5 ЧОКИ ДООЕЛ Прилеп Решение за запирање на покренатата … […]Accessibility

Accessibility