Masa të shqiptuara/radiodifuzerët

Raportet e theksuara më poshtë janë nga mbikëqyrjet e realizuara në muajin e fundit. Të gjithë raportet e deritanishëm gjenden në fushën  Masat/Mbikqyrjet, në menynë në pjesën lartë të ueb faqes

Masat e shqiptuara për muajin prill 2017:

TRD B-97 Manastir

TRD XHEZ FM Shkup

TRD Televizioni Kanal-21 Veles

TRD MH-Radio Ohrid

TRD Plus Forte Tetovo

ТRD Radio Aleksandar Makedonski Kërçovë

ТRD Radio Lav Ohër

ТRD Radio Merak 5 FM Veles

ТRD Radio Puls Negotino

ТRD Radio Valndovo Valandov

ТRD RTV Drini Strugë

РRD Skaj Radio Teodor Skopje

Televizioni Makpetrol Shkup

BI-KI-AL Manastir

КTV Kavadarci

Radio Slobodna Makedonija Shkup

Radio BUBA MARA Shkup

Radio FORTUNA Shkup

SKAJ RADIO Shkup


Të gjitha masa e shqiptuara dhe raportet nga realizimi i moniotorimit të radiove dhe televizioneve mund ti gjeni në linket e mëposhtëm:

–  Masat e shqiptuara dhe raportet e televizioneve

–  Masat e shqiptuara dhe raportet e radioveAccessibility

Accessibility