Извештаи од надзори и преземени мерки за телевизии

image_pdfimage_print

ПОСЛЕДНИ СПРОВЕДЕНИ НАДЗОРИ И ИЗРЕЧЕНИ МЕРКИ

========================================================================================================

ИЗВЕШТАИ – ИЗРЕЧЕНИ МЕРКИ

ЈАВЕН СЕРВИС МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА

 1. Македонска телевизија – Прв програмски сервис МРТ 1
 2. Македонска телевизија – Втор програмски сервис МРТ 2
 3. Македонска телевизија – Трет програмски сервис МРТ 3
 4. Македонска телевизија – Четврти програмски сервис МРТ 4
 5. Македонска телевизија – Петти програмски сервис МРТ 5
 6. Македонска телевизија – Собраниски канал

ТВ НА ДРЖАВНО НИВО ПРЕКУ ОПЕРАТОР НА ДИГИТАЛЕН ТЕРЕСТРИЈАЛЕН МУЛТИПЛЕКС

 1. ТВ Алсат-М
 2. ТВ Алфа
 3. ТВ Канал 5
 4. ТВ Сител
 5. ТВ Телма

ТВ НА ДРЖАВНО НИВО ПРЕКУ ОПЕРАТОР НА ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА

 1. ТВ Клан Мацедониа (ТВ Арт Чаннел)
 2. ТВ Компани 21-М
 3. ТВ Шења
 4. ТВ Сонце

ТВ НА ДРЖАВНО НИВО ПРЕКУ САТЕЛИТ

 1. ТВ 24 Вести
 2. Наша ТВ

ТВ НА РЕГИОНАЛНО НИВО ПРЕКУ ОПЕРАТОР НА ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА

 1. ТВ Тера
 2. ТВ Сити (ТВ Амазон)
 3. ТВ M
 4. ТВ Ирис
 5. ТВ Стар
 6. ТВ Канал Вис
 7. ТВ Полог  (Ускана Еден)
 8. ТВ Топестрада
 9. Телевизија 3
 10. ТВ К&M КИСС&МЕНАДА
 11. ТВ Кобра
 12. Телевизија М НЕТ – ХД

ТВ НА РЕГИОНАЛНО НИВО ПРЕКУ ОПЕРАТОР НА ДИГИТАЛЕН ТЕРЕСТРИЈАЛЕН МУЛТИПЛЕКС

 1. ТВ Шутел
 2. ТВ Коха
 3. ТВ КТВ
 4. ТВ Едо
 5. ТВ Ера
 6. ТВ МТМ

ТВ НА ЛОКАЛНО НИВО ПРЕКУ ОПЕРАТОР НА ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА

 1. ТВ Калтрина
 2. ТВ Канал Феста
 3. ТВ Нова
 4. ТВ Кочани-ЛД
 5. ТВ Канал 8 
 6. ТВ Канал 21
 7. ТВ Здравкин 
 8. ТВ Свет
 9. ТВ Спектра
 10. ТВ Дибра
 11. ТВ Гурра
 12. ТВ Дуе
 13. Г-ТВ Телевизија
 14. ТВ Плус
 15. ТВ Ускана Медиа
 16. ТВ Протел

ОПШТИ ИЗВЕШТАИ ЗА ПОВЕЌЕ ТЕЛЕВИЗИИ

Телевизии кои повеќе не емитуваат ТВ програма (избришани од регистарот на ТВ) Accessibility

Accessibility