Извештаи од надзори и мерки – телевизии

ПОСЛЕДНИ СПРОВЕДЕНИ НАДЗОРИ И ИЗРЕЧЕНИ МЕРКИ

========================================================================================================

ИЗВЕШТАИ – ИЗРЕЧЕНИ МЕРКИ

 

ЈАВЕН СЕРВИС МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА

 

Телевизии кои повеќе не емитуваат ТВ програма (избришани од регистарот на ТВ)

Телевизии кои повеќе не емитуваат ТВ програма (избришани од регистарот на ТВ)

1.Македонска телевизија – Прв програмски сервис МРТ 1
2.Македонска телевизија – Втор програмски сервис МРТ 2
3.Македонска телевизија – Трет програмски сервис МРТ 3
4.Македонска телевизија – Четврти програмски сервис МРТ 4
5.Македонска телевизија – Петти програмски сервис МРТ 5
6.Македонска телевизија – Собраниски канал
ТВ НА ДРЖАВНО НИВО ПРЕКУ ОПЕРАТОР НА ДИГИТАЛЕН ТЕРЕСТРИЈАЛЕН МУЛТИПЛЕКС
1.ТВ Алсат-М
2.ТВ Алфа
3.ТВ Канал 5
4.ТВ Сител
5.ТВ Телма
ТВ НА ДРЖАВНО НИВО ПРЕКУ ОПЕРАТОР НА ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА
1.ТВ Клан Македонија (ТВ Арт Чаннел)
2.ТВ Компани 21
3.ТВ Шења
4. ТВ Сонце
ТВ НА ДРЖАВНО НИВО ПРЕКУ САТЕЛИТ
1.ТВ 24 Вести
2.Наша ТВ
ТВ НА РЕГИОНАЛНО НИВО ПРЕКУ ОПЕРАТОР НА ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА
1.ТВ Тера
2.Телевизија 3
3.ТВ M
4.ТВ Ирис
5.ТВ К&M КИСС&МЕНАДА
6.ТВ Стар
7.ТВ Канал Вис
8. ТЕЛЕВИЗИЈА М НЕТ – ХД
9.  ТВ Полог (Ускана Еден)
10. ТВ Топестрада
11. ТВ Кобра 
ТВ НА РЕГИОНАЛНО НИВО ПРЕКУ ОПЕРАТОР НА ДИГИТАЛЕН ТЕРЕСТРИЈАЛЕН МУЛТИПЛЕКС
1.ТВ Шутел
2.ТВ Коха
3.ТВ МТМ
4.ТВ КТВ
5.ТВ Едо
6.ТВ Ера
ТВ НА ЛОКАЛНО НИВО ПРЕКУ ОПЕРАТОР НА ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА
1.ТВ Калтрина
2.ТВ Канал Феста
3.ТВ Дибра
4.ТВ Ускана Медиа
5.ТВ Плус
6.ТВ ДУЕ
7.ТВ Протел
8. ТВ Гурра
9. Г-ТВ Телевизија
10. ТВ Свет
11. ТВ Кочани-ЛД
12. ТВ Спектра
13. ТВ Здравкин 
14. ТВ Канал 8 
ОПШТИ ИЗВЕШТАИ ЗА СИТЕ ТЕЛЕВИЗИИ
Телевизии кои повеќе не емитуваат ТВ програма (избришани од регистарот на ТВ)

 

 Accessibility

Accessibility