Konkurs Për Leje – Vendime

image_pdfimage_print

Vendime për shpallje të konkursit publik

viti 2017 

  Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes së një institucioni joprofitabil të radiodifuzionit për emetim të radios dhe shërbimit programor në nivel lokal, në rajonin e komunës së Shtipit

 Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për emetim të shërbimit programor në nivel lokal, në rajonin e komunës së Krivogashtanit

viti 2016 

 Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për emetim të radios në nivel lokal, në rajonin e komunës së Kumanovës

 Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për emetim të radios në nivel lokal, në rajonin e komunës së Gostivarit

viti 2015

 Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për emetim të radios në nivel lokal, në rajonin e komunës e Karbincit

 Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për emetim të radios në nivel lokal, në rajonin e komunës së Pllasnicës

Vendimet për ndarje të lejes

viti 2017

pdfVendim për për ndarje të lejes për radio emetim të shërbimit programor, radio muzikore-biseduese në format të përgjithshëm, në nivel lokal, në rajonin e komunës së Krivogashtani

 Vendim për për ndarje të lejes për radio emetim të shërbimit programor në nivel lokal, në rajonin e komunës së Kumanovës

viti 2016

 Vendim për për ndarje të lejes për radio emetim të shërbimit programor, radio muzikore-biseduese në format të përgjithshëm, në nivel lokal, në rajonin e komunës së GostivaritAccessibility

Accessibility