Operatorët e rrjeteve publike të komunikimeve elektronike

RREGULLORET:

06.06.2016 – Rregullore për përcaktimin e lokacioneve për marrjen e sinjalit të operatorëve të rrjeteve publike të komunikimit elektronik dhe ofruesve të shërbimeve mediatike audiovizuele me kërkesë (shkarko në pdf)

21.11.2014- Rregullore për përmbajtjen dhe formën e paraqitjes për evidentimin në regjistrin e operatorëve të cilët transmetojnë pako programore dhe të vërtetimit për regjistrimin e pakove programore/serviseve (shkarko në pdf).

Paraqitjen për evidentimin në regjistrin e operatorëve të rrjeteit të komunikacionit elektronik publik dhe regjistrimin e serviseve programore mund ta merrni këtu  këtu.

 Accessibility

Accessibility