Analiza të tjera/publikacione

pdf icon“Vlerësimi: vitaliteti ekonomik dhe qëndrueshmëria e industrisë së mediave audiovizive në mjedisin dixhital – Maqedonia e Veriut”

 

Organet rregullatore të medias dhe mbrojtja e të miturve

pdf iconOrganet rregullatore të medias dhe mbrojtja e të miturve

Studime:

pdf icon Studimi “Korniza rregulluese për mediume dhe mediume online – rasti i Maqedonisë” Analizë komparative dhe rekomandimet për ndryshimet dhe plotësimet e mundshme të konrizës juridike

Коncepti për zhvillimin e radiodifuzerëve joprofitabil:

pdf iconКоncepti për zhvillimin e radiodifuzerëve joprofitabil për vitin 2015  

 

Analizë e strukturës e të punësuarve sipas përkatësisë etnike

pdf icon Analiza e strukturës e të punësuarve në sektorin mediatik audio dhe audiovizuel sipas përkatësisë etnike në vitin 2014 

pdf icon Analiza e strukturës e të punësuarve në industrinë mediatike audio dhe audiovizuele sipas përkatësisë etnike në vitin 2013

pdf icon Analiza e strukturës e të punësuarve në industrinë radiodifuzive sipas përkatësisë etnike në vitin 2012

pdf icon Analiza e strukturës e të punësuarve në industrinë radiodifuzive sipas përkatësisë etnike në vitin 2011

Analiza e strukturës e të punësuarve 

pdf iconStruktura e të punësuarve në industrinë mediatike audio dhe audiovizuele në vitin 2022 

pdf iconStruktura e të punësuarve në industrinë mediatike audio dhe audiovizuele në vitin 2021 

pdf iconStruktura e të punësuarve në industrinë mediatike audio dhe audiovizuele në vitin 2019 

pdf iconStruktura e të punësuarve në industrinë mediatike audio dhe audiovizuele në vitin 2018 

pdf iconStruktura e të punësuarve në industrinë mediatike audio dhe audiovizuele në vitin 2017

pdf iconStruktura e të punësuarve në industrinë mediatike audio dhe audiovizuele në vitin 2016

pdf icon Struktura e të punësuarve në industrinë mediatike audio dhe audiovizuele në vitin 2015

pdf icon Analiza e strukturës e të punësuarve në sektorin mediatik audio dhe audiovizuel në vitin 2014

pdf icon Analiza e strukturës e të punësuarve në industrinë radiodifuzive në vitin 2013 

pdf icon Analiza e strukturës e të punësuarve në industrinë radiodifuzive në vitin 2012

pdf icon Analiza e strukturës e të punësuarve në industrinë radiodifuzive në vitin 2011

pdf icon Analiza e strukturës e të punësuarve në industrinë radiodifuzive në vitin 2010

 

Analiza për pagesën e kompensimit të lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive:

pdf icon Analiza e ndjekjes së obligimeve të radiodifuzerëvepër pagesen e kompensimit të lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive në periudhë prej 1 janar deri më 30 qershor të vitit 2012

pdf icon Analiza gjysëm vjetore e ndjekjes së obligimeve të radiodifuzerëve për pagesën e kompensimit e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive në periudhë prej 1 janar deri më 30 qershor të vitit 2012

pdf icon Analiza e ndjekjes së obligimeve të radiodifuzerëve për pagesën e kompensimit të lejes për të ushtruar veprimtari radiodifuzive në perudhë prej 1 korrik deri më 31 dhjetor

pdf icon Analiza e ndjekjes së obligimeve të radiodifuzerëve për pagesën e kompensimit të lejes për të ushtruar veprimtari radiodifuzive në perudhë prej 1 janarit e deri më 30-qershor 2011


 Accessibility

Accessibility