Предлози од Привремената комисија за 18-те извештаи од мониторингот на изборното медиумско претставување за период од 11 до 20 ноември 2016 година

Скопје, 29.11.2016г. – Врз основа на писмените извештаи од извршен мониторинг на изборното медиумско претставување врз 18 програмски сервиси, за период од 11 до 20 ноември 2016 година, Привремената комисија за следење на медиумското претставување до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги достави Предлози за постапување.

Предлози за поведување прекршочна постапка во која судот ќе изрече прекршочна санкција – глоба, Привремената комисија достави за ТВ Нова ДООЕЛ Скопје и ТВ Сител ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 75 став 1 од Изборниот законик,

За истиот член од законот, Привремената комисија достави Предлог за поведување прекршочна постапка во која судот ќе изрече прекршочна санкција – опомена за ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје. За сите останати програмски сервиси доставени се Предлози за неизрекување мерка.

Предлозите од Привремената комисија за следење на медиумското претставување се достапни на линковите во прилог:

Предлози за изрекување мерка

Предлог за изрекување мерка – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје

Предлог за изрекување мерка – ТВ Сител ДООЕЛ Скопје

Предлог за изрекување мерка – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје

 

Предлози за неизрекување мерка

Предлог за неизрекување мерка – Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРТ 1

Предлог за неизрекување мерка – Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРА 1

Предлог за неизрекување мерка – Македонска Радиотелевизија – Втор програмски сервис МРТ 2

Предлог за неизрекување мерка – Македонска Радиотелевизија – Трет програмски сервис МРА 3

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Алсат-М ДОО Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје (член 75 став 1 од ИЗ)

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје (член 75-б од ИЗ)

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп

Предлог за неизрекување мерка – Наша ТВ ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТВ АРТ ДОО Тетово

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Шења ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје

Предлог за неизрекување мерка – Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип

Предлог за неизрекување мерка – Радио Слободна Македонија ДООЕЛ СкопјеAccessibility

Accessibility