Propozimet e Komisionit të përkohshëm lidhur me 18 raportet e monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor për periudhën nga data 11 e deri më 20 nëntor 2016

Shkup, 29.11.2016. – Në bazë të raporteve të shkruara nga monitorimi i realizuar i prezantimit mediatik zgjedhor ndaj 18 shërbimeve programore, për periudhën nga data 11 e deri më 20 nëntor 2016, Komisioni i përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik, dorëzoi deri te Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele Propozimet për veprim.

Propozime për inicimin e procedurës për kundërvajtje në të cilën gjykata do të shqiptoj sanksion për kundërvajtje – gjobë, u dorëzua për TV Nova SHPKNJP shkup dhe TV Sitel SHPKNJP Shkup për shkeljen e nenit 75 paragrafi 1 të Kodit zgjedhor.

Për të njëjtin neni të ligjit, Komisioni i përkohshëm dorëzoi Propozim për inicimin e procedurës për kundërvajtje në të cilën gjykata do të shqiptojë sanksion kundërvajtës – vërejtje për TV Alfa SHPKNJP Shkup. Për të gjitha shërbimet e tjera programore janë dorëzuar Propozime për mosshqiptimin e masave.

Propozimet nga Komisioni i përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik mund të merren në linket e mëposhtme:

Propozimet për shqiptimin e masës

Propozim për shqiptimin e masës – TV Nova SHPKNJP Shkup

Propozim për shqiptimin e masës – TV Sitel SHPKNJP Shkup

Propozim për shqiptimin e masës – TV Alfa SHPKNJP Shkup

Propozimet për mosshqiptimin e masës

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë – Shërbimi i parë programor RTM 1

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë – Shërbimi i parë programor RAM 1

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë – Shërbimi i dytë programor RTM 2

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë – Shërbimi i tretë programor RAM 3

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Alsat-M SHPK Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Kanal 5 SHPKNJP Shkup (neni 75 paragrafi 1 nga Kodi zgjedhor)

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Kanal 5 SHPKNJP Shkup (neni 75-b nga Kodi zgjedhor)

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Telma SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV 24 Vesti SHPKNJP Shtip

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Sonce SHPKNJP Prilep

Propozim për mosshqiptimin e masës – Nasha TV SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV ART SHPK Tetovë

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Shenja SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Kompani 21-M SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës – Radio Kanal 77 SHPKNJP Shtip

Propozim për mosshqiptimin e masës – Radio Sllobodna Makedonija SHPKNJP ShkupAccessibility

Accessibility