Седница бр.39-12.12.2023

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 39-та ќе ја одржи на 12.12.2023 година (вторник) со почеток во 13:05 часот….

Вонреден административен надзор врз 7 радиодифузери

Скопје, 7 декември 2023 – За обврската за исполнување посебни минимални техники, просторни, финансиски и кадрвоски услови во зависност од програмскиот формат, пропишани со подзаконски акт донесен од страна на Агенцијата и за почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, вонреден административен надзор е извршен врз Еко радио, Лајф радио, Радио 106, Радио Голди, Радио Медисон, Скај радио и ТВ Сонце.

Соопштение за јавност

Скопје, 1 декември 2023 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги повикува медиумите и медиумските работници, при известувањето за случајот поврзан со исчезнатото малолетно девојче од Скопје, да се придржуваат до највисоките професионални стандарди и етички вредности.

Вонреден административен надзор врз 9 радиодифузери

Скопје, 23 ноември 2023 – За исполнувањето на обврските од членот 62 став 6 од ЗААВМУ и членовите 9 и 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување Агенцијата изврши вонреден административен надзор врз телвизииете Дибра,  Едо, Плус и Ускана и радијата Плус Форте, Антена 5, Блета, Фортуна и Супер.

Вонреден административен надзор врз 9 радиодифузери

Скопје, 20 ноември 2023 – За обврската за исполнување посебни минимални техники, просторни, финансиски и кадрвоски услови во зависност од програмскиот формат, пропишани со подзаконски акт донесен од страна на Агенцијата и за почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, вонреден административен надзор е извршен врз 9 радиодифузери – ТВ 24 Вести, ТВ КТВ, ТВ Коха и ТВ М и радијата Енџелс Плус, Хит, Пела, Свети Николе и РФМ.

Мапа на сајтот



Accessibility

Accessibility