image_pdfimage_print

На 28 март Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го одржа првиот јавен состанок за 2023 година.

Повеќе информации за настанот во банерот „Јавен состанок“

На 21 декември Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го одржа четвртиот јавен состанок за 2022 година.

Повеќе информации за настанот во банерот „Јавен состанок“

Редовен програмски надзор врз операторите A1 Македонија и Македонски Телеком

image_pdfimage_print

Скопје, 01 Јуни 2023 –  За обврската на операторите на ЈЕКМ во програмскиот пакет којшто го реемитуваат задолжително и бесплатно да ги обезбедат програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис, како и за обврските за регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат, извршен е редовен програмски надзор врз операторите А1 Македонија и Македонски Телеком

Контролен програмски надзор врз ТВ Компани 21-М

image_pdfimage_print

Скопје, 30 мај 2023г. –  Агенцијата изврши контролен програмски надзор врз ТВ Компани 21-М од Скопје, за да утврди дали радиодифузерот постапил по Решението за преземање меркa јавна опомена, заради не исполнување на обврската за дневно емитување најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела во периодoт од 7:00 до 19:00 часот

Изречена мерка јавна опомена за издавачот на печатени медиуми Колор Медиа Плус

image_pdfimage_print

Скопје, 30 мај 2023 –  На 16-та седница одржана на 29 мај 2023 година, Советот на Агенцијата донесе Решение за изрекување мерка јавна опомена на Друштвото за производство, трговија и услуги Колор Медиа Плус од Скопје издавач на печатениот медиум „The Economist“ поради тоа што не ги објавил податоците за адресата на седиштето на издавачот на медиумот, адресата на печатницата, датум на печатење или препечатување и број на печатени примероци

Контролен програмски надзор врз ТВ Сонце

image_pdfimage_print

Скопје, 26 мај 2023г. –  Агенцијата изврши контролен програмски надзор врз ТВ Сонце од Прилеп, за да утврди дали радиодифузерот постапил по Решението за преземање меркa јавна опомена, упатена заради непочитување на обврската за емитување на програма на македонски јазик и кирилиско писмо

Контролен административен и програмски надзор врз ТВ Компани 21-М, ТВ Клан Мацедониа и Наша ТВ

image_pdfimage_print

Скопје, 25 мај 2023 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши контролни надзори врз ТВ Компани 21-М, ТВ Клан Мацедониа и Наша ТВ за да утврди дали радиодифузерите постапиле по претходно изречените мерки јавна опомена од страна на Агенцијата

Редовен административен надзор врз 5 национални телевизии

image_pdfimage_print

Скопје, 25 мај 2023 – За законските обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни до корисниците и обврските за идентификација на радиодифузер, редовен административен надзор е извршен врз телевизиите ТВ Алфа, ТВ Алсат-М, ТВ Канал 5, ТВ Телма и ТВ Сител

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility