image_pdfimage_print

На 28 март Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го одржа првиот јавен состанок за 2023 година.

Повеќе информации за настанот во банерот „Јавен состанок“

На 21 декември Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го одржа четвртиот јавен состанок за 2022 година.

Повеќе информации за настанот во банерот „Јавен состанок“

Контролен програмски надзор врз ТВ Сонце

image_pdfimage_print

Скопје, 26 мај 2023г. –  Агенцијата изврши контролен програмски надзор врз ТВ Сонце од Прилеп, за да утврди дали радиодифузерот постапил по Решението за преземање меркa јавна опомена, упатена заради непочитување на обврската за емитување на програма на македонски јазик и кирилиско писмо

Контролен административен и програмски надзор врз ТВ Компани 21-М, ТВ Клан Мацедониа и Наша ТВ

image_pdfimage_print

Скопје, 25 мај 2023 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши контролни надзори врз ТВ Компани 21-М, ТВ Клан Мацедониа и Наша ТВ за да утврди дали радиодифузерите постапиле по претходно изречените мерки јавна опомена од страна на Агенцијата

Редовен административен надзор врз 5 национални телевизии

image_pdfimage_print

Скопје, 25 мај 2023 – За законските обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни до корисниците и обврските за идентификација на радиодифузер, редовен административен надзор е извршен врз телевизиите ТВ Алфа, ТВ Алсат-М, ТВ Канал 5, ТВ Телма и ТВ Сител

Редовен програмски надзор врз 5 национални телевизии

image_pdfimage_print

Скопје, 25 мај 2023 – Редовен програмски надзор за почитувањето на правилата при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и обезбедување квизови или други облици на наградно учество е извршен врз телевизиите ТВ Алфа, ТВ Алсат-М, ТВ Канал 5, ТВ Телма и ТВ Сител

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility