image_pdfimage_print

Денови на медиумска писменост 2020

Од 26 октомври до 2 ноември 2020 година, ќе се одржи второто издание на Деновите на медиумската писменост организирани од Мрежата за медиумската писменост. Во текот на ДМП 2020, сите заинтересирани граѓани ќе имаат можност да се вклучат во активностите предвидени со овогодишната програма, кои вклучуваат: работилници, дебати, вебинари и други он-лајн настани фокусирани на различни аспекти од медиумската писменост. Поради присутната Ковид-19 пандемија, настаните од ДМП 2020 ќе бидат целосно организирани и спроведени на Интернет, следејќи го примерот на Глобалната недела на медиумска и информациска писменост на УНЕСКО (24 до 31 октомври). (ПРОГРАМА ЗА ДМП 2020). Повеќе информации во банерот.

 

        Сите материјали поврзни со изборното медиумско претставување се достапни во банерот Избори 2020

 

 

Повеќе информации можат да се погледнат во банерот Јавен состанок.

Вонреден административен надзор врз Радио 102ка-ФМ

image_pdfimage_print

Скопје, 20 октомври 2020 – Врз радиото 102ка-ФМ од Струга, извршен е вонреден административен надзор за почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.

Редовен програмски надзор врз операторот ТОТАЛ ТВ

image_pdfimage_print

Скопје, 19 октомври 2020г. – За обврските коишто се однесуваат на регистрација на програмски сервиси во Агенцијата, титлување на програмите коишто ги реемитуваат операторите и во програмскиот пакет задолжително и бесплатно да ги содржи програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис, извршен е редовен програмски надзор врз операторот ТОТАЛ ТВ од Скопје

Вонреден административен надзор врз ПЛЕЈ РАДИО

image_pdfimage_print

Скопје, 19 октомври 2020 – Агенцијата изврши вонреден административен надзор врз ПЛЕЈ РАДИО од Струга, за почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Изречени мерки јавна опомена на СКАЈ РАДИО, РА УРБАН ФМ и РАДИО ЗОНА М-1

image_pdfimage_print

Скопје, 16 октомври 2020 година  Советот на Агенцијата на 37-та седница одржана на 14.10.2020 година, врз основа на констатации од извршени надзори каде е утврдено непочитување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми, донесе Решенија за изрекување на мерки јавна опомена

Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици – трет квартал од 2020 година

image_pdfimage_print

Скопје, 15.10.2020г. – За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е изработено истражување за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици, за третиот квартал од 2020 година

Редовен административен надзор врз радијата Јон, Метрополис, Антена 5 и Канал 77

image_pdfimage_print

Скопје, 15 октомври 2020 година – За законските обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците и за објава на идентификација на радиодифузерот, редовен административен надзор е извршен врз РА Јон од Струга, РА Метрополис од Скопје, РА Антена 5 од Скопје и РА Канал 77 од Штип

Мапа на сајтот

Accessibility