Сите материјали поврзани со мониторингот на изборното медиумско претставување на радиодифузерите
се достапни во банерот „Избори 2024“.

 

На 28 март, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го одржа првиот јавен состанок за 2024 година.

Повеќе информаци за настанот во банерот „Јавен состанок“

Надзор над изборното медиумско претставување на ТВ Клан Мацедониа

Скопје, 23 април 2024 – При мониторингот над изборното медиумско претставување на програмата на ТВ Клан Мацедониа, емитувана во периодот од 4 до 22 април 2024 година, Агенцијата констатираше прекршување на член 75 став 1, а во врска со член 75 став 4 алинеја 1 од Изборниот законик.

ТВ АЛФА СО ОБЈАВА НА ЗЛОНАМЕРНИ ИНФОРМАЦИИ ВРШИ ПРИТИСОК ВРЗ АВМУ

Скопје, 18 април 2024  – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги најостро реагира на обидот на ТВ Алфа да изврши притисок врз регулаторното тело преку објава на злонамерна информација. Имено, во изданието на емисијата „Заспиј ако можеш“, премиерно емитувано вечерта на 16 април 2024 година, новинарот Горан Момировски, меѓудругото тврдеше дека Агенцијата:

Соопштение за јавност

Скопје, 18 април 2024 –ТВ Ускана Медија ја информираше Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги дека на новинар на оваа телевизија не му било дозволено да снима прилог во врска со бројот на ученици и вработени во Основното училиште Наим Фрашри од село Пирок, Општина Боговиње.

Редовен програмски надзор врз давателот на АВМУ по барање Македонски Телеком

Скопје, 17 април 2024 – За обврските коишто се однесуваат на пренесување на кинематографски дела и заштита на малолетните лица, извршен е редовен програмски надзор врз давателот на АВМУ по барање Македонски Телеком

Вонреден административен надзор врз Г-ТВ Телевизија од Гостивар

Скопје, 17 април 2024 – Вонреден административен надзор за исполнувањето на обврските од членот 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 ставови 3 и 4 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување е извршен врз радиото Г-ТВ Телевизија од Гостивар

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility