image_pdfimage_print

На 29 септември Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  го одржа третиот јавен состанок за 2022 година.

Повеќе информации за настанот во банерот „Јавен состанок“

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

image_pdfimage_print

Скопје,  9 декември 2022 година – Во врска со барањето на припадници на полицијата, новинарката Фазиле Халили од ТВ 21 да ги избрише видео записите направени за време на  протестот поврзан со блокадите на приватните превозници, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги потенцира дека новинарите имаат должност да покриваат и известуваат за настани кои се од јавен карактер

Соопштение за јавност

image_pdfimage_print

Скопје,  9 декември 2022 година – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги реагира на непрофесионалниот однос на генералниот секретар на градот Скопје Зоран Глигоров, кој за време на прес конференција одби да даде одговори на новинарски прашања со образложение дека имал други обврски.

Изречени мерка јавна опомена за Телевизија Плус

image_pdfimage_print

Скопје, 06.12.2022 – Советот на Агенцијата, на 44-та седница одржана на 5 декември 2022 година врз основа на констатации од редовен програмски и административни надзор, изрече три мерки за јавна опомена на Телевизија Плус од Куманово

Контролен програмски и административен надзор врз ТВ 21-М и ТВ Алсат – М

image_pdfimage_print

Скопје, 30 ноември 2022 година – Агенцијата изврши контролен административен надзор врз ТВ Компани 21-М од Скопје и контролен програмски надзор врз ТВ Алсат – М од Скопје за да утврди дали радиодифузерите постапиле по упатените Решенија за преземање меркa јавна опомена

Редовен административен надзор врз Кочани ЛД, ТВ Ускана Медиа, ТВ Калтрина, ТВ Протел и ТВ Спектра

image_pdfimage_print

Скопје, 30 ноември 2022г. – За законските обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни до корисниците и обврските за идентификација на радиодифузер, редовен административен надзор е извршен врз телевизиите Кочани ЛД, ТВ Ускана Медиа, ТВ Калтрина, ТВ Протел и ТВ Спектра

Редовен програмски надзор врз ТВ Калтрина, ТВ Кочани, ТВ Протел, ТВ Спектра и ТВ Ускана Медиа

image_pdfimage_print

Скопје, 30 ноември 2022г. – Редовен програмски надзор за почитувањето на правилата при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа, обезбедување квизови или други облици на наградно учество, употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 6 часа програма на телевизијата и дневно емтитување најмалку 30% изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела редовен програмски надзор е извршен врз ТВ Калтрина, ТВ Кочани, ТВ Протел, ТВ Спектра и ТВ Ускана Медиа.

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility