image_pdfimage_print

Денови на медиумска писменост 2021:

Aнализа на родовите аспекти во ТВ програмите за деца: Градиме ли критичка свесност кај децата?
Дебата организирана од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Институтот РЕСИС
Нов термин – 29 ноември 2021 (понеделник), од 10:30 до 11:30 часот

За повеќе информации кликнете на: Агенда за настанот

Сите материјали поврзани со мониторингот на изборното медиумско претставување за        Локалните избори 2021, се достапни во банерот „Избори 2021“.

Редовен програмски надзор врз Г-ТВ Телевизија, ТВ Канал 8, ТВ Дуе, ТВ Гурра и ТВ Протел

image_pdfimage_print

Скопје, 26 ноември 2021 година – Редовен програмски надзор за почитувањето на правилата при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и обезбедување квизови или други облици на наградно учество, за употреба на јазикот во програмите, исполнување на квотата за емитување изворно создадена програма е извршен врз Г-ТВ Телевизија, ТВ Канал 8, ТВ Дуе, ТВ Гурра и ТВ Протел.

Редовен административен надзор врз Г-ТВ Телевизија, ТВ Канал 8, ТВ Дуе, ТВ Гурра и ТВ Протел

image_pdfimage_print

Скопје, 26 ноември 2021 година – За законските обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците и за објава на идентификација на радиодифузерот, редовен административен надзор е извршен врз Г-ТВ Телевизија, ТВ Канал 8, ТВ Дуе, ТВ Гурра и ТВ Протел

Контролни програмски и административни надзори врз ТВ Едо, Сити Телевизија и ТВ Коха

image_pdfimage_print

Скопје, 25.11.2021 – Откако помина рокот за законско усогласување, Агенцијата изврши контролен програмски и административен надзор за различни законски обврски врз ТВ Едо, Сити Телевизија и ТВ Коха.

Вонреден програмски надзор по службена должност врз Сити Телевизија

image_pdfimage_print

Скопје, 25.11.2021 –  Агенцијата изврши вонреден програмски надзор по службена должност врз Сити Телевизија, за обврската за емитување најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела.

Редовен програмски надзор врз Г-ТВ, ТВ Дуе, ТВ Гурра и ТВ Протел

image_pdfimage_print

Скопје, 25.11.2021 – Редовен програмски надзор за обврските за употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, емитување на најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела и дневно емитување најмалку 6 часа програма на телевизијата е извршен врз телевизиите коишто емитуваат програма на локално ниво Г-ТВ, ТВ Дуе, ТВ Гурра и ТВ Протел.

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility