Сите материјали поврзани со мониторингот на изборното медиумско претставување на радиодифузерите
се достапни во банерот „Избори 2024“.

 

На 27 јуни 2024 година (четврток) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го одржa вториот јавен состанок за 2024 година.

Повеќе информации во банерот „Јавен состанок“

Контролен административен надзор врз Радио Галакси-2002

Скопје, 9 јуни 2024г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши контролнен административен надзор врз Радио Галакси 2002 од Кавадарци, за да утврди дали радиодифузерот постапил по изречената мерка јавна опомена, упатена поради неисполнување на обрската од член 15 став 1 од Законот за медиуми

Изречена мерка јавна опомена на ТВ Гурра

Скопје, 3 јули 2024 – Советот на Агенцијата на 27-та седница одржана на 01 јули 2024 година врз основа на констатаци од вонреден програмски надзор по службена должност, донесе Решение за изрекување мерка јавна опомена на ТВ Гурра од Кичево, поради прекршување на член 67 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Вонреден административен надзор врз ТВ-КАНАЛ ВИС од Струмица

Скопје, 2 јули 2024 – Вонреден административен надзор за исполнувањето на обврските од членот 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување е извршен врз ТВ – Канал Вис од Струмица

Редовен административен надзор врз 8 издавачи на печатени медиуми

Скопје, 28 јуни 2024г. – Врз издавачите на печатени медиуми КАПИТАЛ МЕДИА ГРОУП издавач на „Капитал“, ЈЕНИ БАЛКАН издавач на „Бахче“, ЕУРО-МАК КОМПАНИ издавач на „Економија и бизнис“, КОЛОР МЕДИА ПЛУС издавач на „Убавина и здравје“, БИРО ПРЕС издавач на „Порта 3“

Медиумската писменост кај учениците во прва и втора година средно образование во фокусот на вториот јавен состанок на АВМУ

Скопје, 27 јуни 2024– Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги денес го одржа вториот јавен состанок за оваа година, на кој беше промовирано Истражувањето на медиумската писменост кај учениците во прва и втора година средно образование, достапно на македонскианглиски и албански јазик

Анализа на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2023 година

Скопје, 24 јуни 2024 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со цел да обезбеди сознанија за состојбите во телевизиската и во радиоиндустријата, ја изработи Анализата на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2023 година

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility