image_pdfimage_print

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 29 јуни, со почеток во 12 часот ќе одржи Jавен состанок.

Повеќе информации можат да се погледнат во банерот Јавен состанок.

Трошоци на директорот на Агенцијата за првата половина на 2022 година

image_pdfimage_print

Скопје, 1 јули 2022 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно заложбите за транспарентност и отчетност и следејќи ја воспоставената пракса на секои шест месеци да ги објавува трошоците на директорот д-р Зоран Трајчевски, ја известува јавноста за следново:

Одржан вториот јавен состанок на АВМУ за 2022 година  

image_pdfimage_print

Скопје, 29 јуни 2022  – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги денес го одржа вториот јавен состанок за оваа година, на кој директорот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски направи пресек на реализираните активности согласно Годишната програма за работа во изминатите три месеци.

Редовни програмски надзори врз операторот Вива Нет

image_pdfimage_print

Скопје, 28 јуни 2022г. – За обврската на операторите на ЈЕКМ во програмскиот пакет којшто го реемитуваат задолжително и бесплатно да ги обезбедат програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис, како и за обврските за регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат, извршен се редовни програмски надзори врз операторот Вива Нет од Берово.

Редовен програмски надзор врз пет радиопрограмски сервиси на регионално ниво Роса-АБ,  Зона М-1, Скај Радио, ЕФ-ЕМ 90.3-Спортско Радио и РА РФМ

image_pdfimage_print

Скопје, 27.06.2022 – Во согласност со Годишниот план за програмски надзор за 2022 година, а во врска со обврските од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (ЗААВМУ) и од подзаконските акти, Агенцијата спроведе редовен програмски надзор врз петте радиопрограмски сервиси на регионално ниво Роса-АБ,  Зона М-1, Скај Радио, ЕФ-ЕМ 90.3-Спортско Радио и РА РФМ.

Редовен административен надзор врз радијата Роса-АБ, Зона М-1, Скај Радио, ЕФ-ЕМ 90.3-Спортско Радио и РА РФМ

image_pdfimage_print

Скопје, 24 јуни 2022г. – За законските обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни до корисниците и обврските за идентификација на радиодифузер, редовен административен надзор е извршен врз пет радиопрограмски сервиси на регионално ниво Роса-АБ,  Зона М-1, Скај Радио, ЕФ-ЕМ 90.3-Спортско Радио и РА РФМ.

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility