Телекабел (РОБИ ДООЕЛ Штип)

2023 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена 

Употреба на јазик; Регистрација на програмски сервиси; Задолжително обезбедување на програмските сервиси на Јавниот сервис

Редовен програмски надзор Телекабел– (член 64 став 2 од ЗААВМУ) – 5.07.2023

Редовен програмски надзор Телекабел – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 5.07.2023

2022 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Задолжително обезбедување на канаите на Јавниот сервис

Редовен програмски надзор Роби – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 10.08.2022

Редовен програмски надзор Роби – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 10.08.2022

Редовен програмски надзор Роби– (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 23.03.2022

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор – (член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 21.08.2018

Редовен програмски надзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 07.03.2018


2017 година

Извештаи од спроведени надзори:

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси  

– Вонреден програмски надзор – (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 04.12.2017

– Редовен програмски надзор – (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 12.01.2017

– Редовен програмски надзор – (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 12.01.2017

Реемитување на програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор – (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 09.10.2017


2016 година

2015 година

2014 годинаAccessibility

Accessibility