Телекабел (РОБИ ДООЕЛ Штип)

2024 година

Извештаи од спроведени надзори

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Задолжително обезбедување на каналите на Јавниот сервис

Извештај од редовен програмски надзор врз Алтра-Сат 2000, Инфел-КТВ, Телекабел и Пет Нет – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) –  15.02.2024


2023 година

2022 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

2014 годинаAccessibility

Accessibility