Analiza e gjinisë në programet televizive

pdf Gjinia në televizione dhe radio: Kuh i sjell vendimet, e kush i zbaton? – 2020

pdfGjinia në mediumet 2019 – Analiza e aspekteve gjinore në programet për fëmijë në televizionet kombëtare

pdfGjinia në TV në vitin 2018: Pas ekranit dhe në të

pdfAnaliza e gjinisë në programet televizive për vitin 2017

pdfAnaliza e gjinisë në programet televizive për vitin 2016

pdfAnaliza e gjinisë në programet televizive për vitin 2015 

pdf Analiza e gjinisë në programet televizive për vitin 2014 

pdf Analiza e gjinisë në programet televizive për vitin  2013

pdf Analiza e gjinisë në programet televizive për vitin 2012