POLITIKA PËR PRIVATËSINË E TË DHËNAVE PERSONALE

Kjo politikë e privatësisë siguron informacione se si Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale mbledh, menaxhon, përpunon dhe përdor të dhënat e mbledhura gjatë vizitës në faqen e saj të internetit https://avmu.mk.

Agjencia për mes ueb-faqes së sajë për arsimim mediatik nuk mbledh informacione personale rreth jush. Gjatë vizitës së ueb faqes, duke pasur parasyshë natyrën e Internetit, mbidhen të dhëna të cilat i ivdentojnë shfrytëzuesit, por ato vet në vetvete nuk janë mjaftueshëm për të identifikuar persona të caktuar për arsyje se paraqesin tregues statistikor të cilat shfrytëzohen për shkak të përmirësimit të  kualitetit të internetit faqes, respektivisht japin vetëm të dhëna për navigim . Gjatë vizitës së faqës së serverave krijohen logo të cilat i përmbanë të dhënat e më poshtme:

  • Adresa juaj e Protokollit të Internetit (IP);
  • Pajisjen me të cilën përfaqësoheni, lloji dhe modeli;
  • Sistemi juaj operativ;
  • Lloji i shfletuesit, plugins dhe versioni;
  • Faqet të cilat i vizitoni në ueb-faqen tonë dhe kohën të cilën e kaloni te secila faqe;
  • URL e faqes e cila u ridrejtuar në ueb-faqen tonë dhe në disa raste, termet që i keni shfrytëzuar duk u munduar ta gjeni ueb-faqen e Agjencisë;
  • Gjuhën e shfletuesit që përdorni;
  • Shteti (përcaktohet nga IP adresat).

Koha e ruajtjes së të dhënave të mbledhura

Të gjitha shkrimet e serverëve që përmbajnë të gjitha të dhënat e navigimit për vizitën tuaj fshihen automatikisht kur dilni nga faqja jonë.

 Siguria e të dhënave në internet

Ne e konsiderojmë seriozisht sigurinë dhe marrim masa paraprake të shumta për të mbrojtur sigurinë e të dhënave personale. Shfrytëzohet HTTPS protokoll i siguritë gjatë përpunimit dhe bartjes së informacioneve deri te serveret tanë.

Ndryshimet në politikën për privatësinë e të dhënave personale

Agjensia ka të drejtë të azhurnojë këtë Politikë për Privatësinë e të dhënave personale në çdo kohë. Kur ta bëjmë atë, dë kemi njoftim në ueb-faqe dhe do ta shkruajmë datën e azhurnimit në dunë të kësaj faqe.

Pranimi i kushteve

Duke përdorur ueb-faqen, përdoruesi pajtohet me kushtet e kësaj Politike të Privatësisë. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i ueb-faqes pas ndryshimeve në këtë politikë do të konsiderohet pranimi juaj i ndryshimeve të bëra.

Persona kontaktues për për mbrojtjen e të dhënave personale

  • Për informacione të mëtejshme dhe / ose ushtrimin e të drejtave tuaja për mbrojtjen e të dhënave tuaja personale, mund të kontaktoni oficerët tanë për mbrojtjen e të dhënave personale:

Maja Damevska

Ivana Nikiq

Sasho Petrushevski

е-adresa: privacy@avmu.mk

Përditësuar: korrik 2023Accessibility

Accessibility