1

EVIDENCA E PROCEDURAVE ME KËRKESË PËR MBLEDHJEN E OFERTAVE (e cila dorëzohet çdo gjashtë muaj)

Viti 2019 

– Evidenca e procedurave me kërkesë për mbledhjen e ofertave për periudhën nga 01.01.2019 deri 30.06.2019


Viti 2018

Evidenca e procedurave me kërkesë për mbledhjen e ofertave për periudhën nga 01.07.2018 deri 31.12.2018

Evidenca e procedurave me kërkesë për mbledhjen e ofertave për periudhën nga 01.01.2018 deri 30.06.2018


Viti 2017

– Evidenca e procedurave me kërkesë për mbledhjen e ofertave për periudhën nga 01.07.2017 deri 31.12.2017

Evidenca e procedurave me kërkesë për mbledhjen e ofertave për periudhën nga 01.01.2017 deri 30.06.2017


Viti 2016

Evidenca e procedurave me kërkesë për mbledhjen e ofertave për periudhën nga 01.07.2016 deri 31.12.2016

Evidenca e procedurave me kërkesë për mbledhjen e ofertave për periudhën nga 01.01.2016 deri 30.06.2016


Viti 2015 

Evidenca e procedurave me kërkesë për mbledhjen e ofertave për periudhën nga 01-07-2015 deri 31-12-2015

Evidenca e procedurave me kërkesë për mbledhjen e ofertave për periudhën nga  01-01-2015 deri 30-06-2015