1

Hulumtime/studime

–  – Studim për konstatimin e arsyeshmërisë për shpalljen e konkursit publik për dhënien e lejes për radio joprofitabile në nivel lokal, për rajonin e komunës së Novo Sello 

 – Studim për konstatimin e arsyeshmërisë për shpalljen e konkursit publik për dhënien e lejes për radio joprofitabile në nivel lokal, për rajonin e komunës së Strumicës 

–  Studim për konstatimin e arsyeshmërisë për shpalljen e konkursit publik për dhënien e lejes për radio joprofitabile në nivel lokal, për rajonin e komunës së Kumanovës 

 – Studim për konstatimin e arsyeshmërisë për shpalljen e konkursit publik për dhënien e lejes për radio joprofitabile në nivel lokal, për rajonin e komunës së Tetovës 

 – Studim për konstatimin e arsyeshmërisë për shpalljen e konkursit publik për dhënien e lejes për radio joprofitabile në nivel lokal, për rajonin e komunës së Dibrës dhe Strugës  

 – Studim për konstatimin e arsyeshmërisë për shpalljen e konkursit publik për dhënien e lejes për radio joprofitabile në nivel shtetëror 

 – Studim për konstatimin e arsyeshmërisë për shpalljen e konkursit publik për dhënien e lejes për radio joprofitabile në nivel lokal, për rajonin e komunës së Strumicës

 – Studim për konstatimin e arsyeshmërisë për shpallje të konkursit publik për dhënien e lejes për emetim të radios në nivel lokal, në rajonin e qytetit të Strugës

– Studim për konstatimin e arsyeshmërisë për shpallje të konkursit publik për dhënien e lejes për emetim të radios në nivel lokal, në rajonin e qytetit të Shtipit

– Studim për konstatimin e arsyeshmërisë për shpallje të konkursit publik për dhënien e lejes për emetim të radios në nivel lokal, në rajonin e komunës së Krivogashtanit

– Studim për konstatimin e arsyeshmërisë për shpallje të konkursit publik për dhënien e lejes për emetim të radios në nivel lokal, në rajonin e qytetit të Kumanovës 

– Studim për konstatimin e arsyeshmërisë për shpallje të konkursit publik për dhënien e lejes për emetim të radios në nivel lokal, në rajonin e qytetit të Gostivarit