1

Kavadarci

1. Inel Internacional 

– pako përmbledhëse për Kavadar, Negotinë, Rosman dhe Demir Kapi (përditësuar më 28.04.2022)