1

Kumanovë

1. MULTIMEDIA-NET

pako përmbledhëse për Kumanovë, Shkup dhe Bërvenicë (përditësuar më 21.03.2023)

2. IP SISTEMS 

pako përmbledhëse – (përditësuar më 02.02.2023)

3.  KOMBO 2003

pako përmbledhëse – (përditësuar më 23.03.2023)

4. SIGNAL-NET DOOEL

pako përmbledhëse  – (updated on 21.03.2023)