1

Paketa të regjistruara

Berovë dhe Pehçevë
Vallandovë
Vinicë
Gjevgjeli
Gostivar
Dellçevë
Krushevë
Kavadarci
Kërçovë
Kriva Palankë
Kumanovë
Makedonski Brod
Negotinë
Ohër
Prilep
Resen
Shkup
Strugë
Strumicë
Tetovë
A1 Makedonija (ONE.VIP DOO Shkup)
SHTR ROBI SHTIP (Telekabell)
Telekom Maqedoni, AD për komunikime elektronike Shkup
NEOTEL DOO Shkup
TOTAL TV Shkup

М ТЕЛ