1

Parashtresa

Shkresat e parashtruara deri te Agjencia dhe përgjigjet e tyre gjatë vitit  2020

Shkresat e parashtruara deri te Agjencia dhe përgjigjet e tyre gjatë vitit  2019

Shkresat e parashtruara deri te Agjencia dhe përgjigjet e tyre gjatë vitit  2018

Shkresat e parashtruara deri te Agjencia dhe përgjigjet e tyre gjatë vitit  2017