1

Plani vjetor i furnizimeve publike për vitin 2017

pdfPlani për plotësimin e Planit vjetor të furnizimeve publike për vitin 2017 nga data 22.06.2017 – 28.07.2017

pdfPlani për plotësimin e Planit vjetor të furnizimeve publike për vitin 2017 nga data 22.05.2017  – 22.06.2017 

pdfPlani për plotësimin e Planit vjetor të furnizimeve publike për vitin 2017 nga data 20.01.2017  – 16.05.2017

pdfPlani vjetor i furnizimeve publike për vitin 2017 i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizueleи – 20.01.2017.