1

Plani vjetor i furnizimeve publike për vitin 2015

pdfPlani vjetor i furnizimeve publike për vitin 2015 i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele