1

Plani vjetor i furnizimeve publike për vitin 2016

pdfPlani për ndryshimin dhe plotësimin e Planit vjetor të furnizimeve publike për vitin 2016 , me ndryshimin dhe plotësimin nga data 05.02.2016  – 29.03.2017.

pdfPlani për ndryshimin dhe plotësimin e Planit vjetor të furnizimeve publike për vitin 2016 i nga  data 25.12.2015 – 05.02.2016г.

pdfPlani vjetor i furnizimeve publike për vitin 2015 i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele – 25.12.2015.