1

Plani vjetor për furnizime publike

Plan vjetor përfurnizime publike në vitin 2022

Plan vjetor përfurnizime publike në vitin 2021

Plan vjetor përfurnizime publike në vitin 2020

Plan vjetor përfurnizime publike në vitin 2019

Plani vjetor për furnizime publike në vitin 2018

Plani vjetor për furnizime publike në vitin 2017

Plani vjetor për furnizime publike në vitin 2016 

Plani vjetor për furnizime publike në vitin 2015

Plani vjetor për furnizime publike në vitin 2014