Programi për punë

Agjencia për shërbmie mediatike audio dhe audiovizuele në seancën nr. 5 e mbajtur me datë 29.01.2014 e miratoi Draft – programin për punën e Agjencisë për shërbmie mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2014, së bashku me planin financiar për vitin 2014.

Agjencia për shërbmie mediatike audio dhe audiovizuele i fton të gjithë palët e interesuara që në afat prej 30 ditëve (tridhjetë) që ti dërgojnë kërkedat dhe vërejtjet pas publikimit të dokumenteve, në postën elektronike: contact@avmu.mk ose ose nëpërmjet postës në adresë të Agjencisë: bul. „VMRO“ nr. 3, Shkup në lkëtë link.

Draft programën për planifikimin e aktiviteteve të Agjencisë pë shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dhe planin financiar për vitin 2014 mund ta merrni  këtu.

 Accessibility

Accessibility