Seanca e 58-të më datë 07.12.2012

Seanca e 58-të e Këshillit të Radiodifuzionit më datë 07.12.2012 (e premte), me fillim në ora 10:00

 

Rendi  i ditës

 

1. Miratim i procesverbalit nga mbledhja e 55 e Këshillit, e mbajtur më datë 23.11.2012

 

2. Propozim – Programi  për punë  në Këshillin e Radiodifuzionit të RM-ës  për vitin 2013

 

3. Informacion për regjistrimin e serviseve programore të përfaqësuara nga Shoqata për mbrojtjen  e të drejtave të autorit, në fushën e muzikës-Shkup

 

4. Kërkesë për  korrigjimin   e  paketit programor  të operatorit SPAJDER-NET nga Gjevgjelija

 

5. Propozim- Plani strategjik, për zbatimin e revizionit të brendshëm  për periudhën 2013 – 2015

 

6. Propozim- Plani  për zbatimin e revizionit të brendshëm për vitin 2013

 

7. Propozim-Vendim për regjistrimin e mjeteve  të Këshillit të Radiodifuzionit për vitin 2012 dhe për formim të Komisionit për regjistrim   

 

8. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility