Seanca nr. 56-të më datë 08.11.2013

Këshilli i radiodifuzionit seancën nr. 56-të do ta mbaje me datë 08.11.2013 (e premte) me fillim prej ora 10:00…


Këshilli i radiodifuzionit seancën nr. 56-të do ta mbaje me datë 08.11.2013 (e premte) me fillim prej ora 10:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 52 e Këshillit e mbajtur më datë 29.10.2013.

2. Propozim i reviziont të programit nacionalë për miratimin e legjislacionit evropian NPAA 2014.

3. Raport nga trajnimi i revizorëve të brendshme të sektorëtve publik në Republikën e Maqedonisë, përpunuar nga Milaim Abduraimi, revizor i brendshëm në Këshillin e radiodifuzionit.

4. Informacion për aneksin e letrës nga Alsat –M Shkup, nr. 03-4204/3 më datë 05.11.2013.

5. Kërkesë nr. 11-431 më datë 05.11.2013, për regjistrimin e paketës servisi programor nr.6 të SHTR – operator i rrjetit të komunikacionit publik KDS KABLLOR Prilep.

6. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility