Sektori për përkrahjen e punës së Drejtorit dhe Këshillit të Agjencisë

image_pdfimage_print

M.r Dragica Ljubevska

Udhëheqës sektori – Shef kabineti

tel: 02/3103 447
d.ljubevska@avmu.mk

Njësia për përkrahjen e punës së  Këshillit të Agjencisë 

Maja Damevska – Udhëheqës
tel: 02/3103 429
m.damevska@avmu.mk

Njësia për  përkrahjen e punës së Drejtorit dhe mardhënie me publikun 

D.r Ivana Stojanovska – Udhëheqës

tel: 02/3103 409
i.stojanovska@avmu.mk

Njësia për bashkëpunim ndërkombëtar

Dimitar Tanurov – Udhëheqës

tel: 02/3103 418

d.tanurov@avmu.mk      

 

 Accessibility

Accessibility