1

Vendime/akte nga seanca nr. 22 me datë 25.06.2015

pdfVendim për ndryshimin e selisë së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele

pdfVendim për ndarjen e lejes për emetim televiziv përmes RPKE që nuk përdor resurs të kufizuar në nivel rajonal