1

Vendime/akte nga seanca nr. 28 me datë 07.05.2014

Vërtetim për regjistrimin e pakove programore:

 

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 5 të Shoqërisë tregtare radiodifuzive tregti dhe shërbime ALTRA SAT  2000 Ohër

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 16 të Shoqërisë për shërbime të prodhimtarisë TOTAL TV Shkup.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 4 Shoqria tregtare radiodifuzive – operator i rrjetit kabllor SKREMBEL

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore digjitale nr. 3 të Shoqërisë tregtare radiodifuzive – operator i rrjetit kabllor Novo Sellë

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 3 të Shoqërisë për prodhimtari dhe shërbime FIBERNETVORKS