1

Vendime/akte nga seanca nr.28 me datë 10.09.2015

pdfRebalanci i planit financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2015 е

pdfKonkluzion për ndërprerjen e procedurës së iniciuar për heqjen e lejes për emetim televiziv për TV Iris SHPK Shtip