1

Vendime/akte nga seanca nr. 32 me datë 28.05.2014

Vërtetime për regjistrimin e pakove programore:

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 3 të SHTR – Operatot i rrjetit kabllor SANET KABLE SAT Vinicë.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 22 të SHTR – Operator i rrjetit kabllor KANAL 16 Resen.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 25 të SHTR – Operator i rrjetit kabllo KANAL 16 Resen.

pdfVërtetim për regjsitrimin e pakos programore nr. 60 të Telekomit Maqedonas SHA – Shkup.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 2 të SHTR – VINSAT KABLE Vinicë.