1

Vendime/akte nga seanca nr.6 me dat; 17.02.2015

pdfVendim për ndarjen e lejes për emetim televiziv përmes RPKE që nuk përdor resurs të kufizuar në nivel lokal