1

Vendime/akte nga seanca nr. 8 me datë 13.02.2014

Vendim për çkyçjen e ritransmetimit të serviseve programore:

 

pdfVendim për çkyçjen e ritransmetimit të serviseve programore nga SHTR operatori i servisit programor BTV – NET

pdfVendim për çkyçjen e ritransmetimit të serviseve programore nga SHTR operatori i servisit programor BTV – NET

pdfРVendim për çkyçjen e ritransmetimit të serviseve programore nga SHTR operatori i servisit programor BTV – NET

 

Vërtetim për regjistrimin e pakove programore:

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 54 e operatorit të rrjetit të komunikacionit publik Telekomi Maqedonas SHA – Shkup.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos servisi programor nr. 58  të operatorit të rrjetit të omunikacionit publik Shoqëria për telekomunikim inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime për qytetet e Shkupit, Tetovës, Kumanovë Veles, Shtip dhe Prilep.