1

Vendime/akte nga seanca nr. 9 me datë 18.02.2014

;

Vërtetim për regjistrimin e pakove programore:

 

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 4 SHTR ALTRA SAT 200 Ohër. 

pdfVërtetim për regjistrimin e servisit programor nr. 3 të Shoqërisë për shërbime, prodhimtari dhe tregti VVV – INTERNET eksport – import  VVV – INTERNET eksport import Kumanovë.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 2 të Shoqërisë për shërbime dhe tregti VVV- INTERNET Kumanovë dega Likovë. 

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos digjitale nr. 6 të SHTR operator i rrjetit kabllor Inel Internacional Kavadarci për aytetet Kavadarci dhe Negotinë.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 9 të SHTR operator i rrjetit kabllor Inel Internacional Kavadarci.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 7 të SHTR operatori i rrjetit kabllor Inel Internacional Kavadarci dega Negotinë.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 6 të SHTR operatori i rrjetit kabllor KABEL – L – NET.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 3 të SHTR operator i rrjetit kabllor KTV PESHNA Makedonski Brod.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr. 55 të Telekomit Maqedonas SHA – Shkup.