1

Viti 2010

http://www.srd.org.mk/images/pdf.jpgProgrami i punës për vitin 2010

>http://www.srd.org.mk/images/pdf.jpgPlani financiar i punës së KRD-ës për vitin 2010

http://www.srd.org.mk/images/pdf.jpgRaport për punën e vitit  2010