1

Viti 2011

http://www.srd.org.mk/images/pdf.jpgProgrami i punës për vitin 2011

http://www.srd.org.mk/images/pdf.jpgPlani financiar i punës së KRD-ës për vitin 2011
http://www.srd.org.mk/images/pdf.jpgRaport për punën e  vitit  2011