1

Viti 2014

 

pdfRaport vjetor për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, për vitin 2014.

pdfProgrami për punë në vitin 2014 dhe bartës i aktiviteteve dhe korniza kohore e ASHMA-së dhe plani financiar për vitin 2014

pdfPlan vjetor për realizimin e mbikqyrjes administrative (monitorim)

pdf Plan vjetor për realizimin e mbikqyrjes së programeve (monitorim) 

pdfMetodologjia për realizimin e mbikqyrjes së programeve (monitorim)