ТЕЛМА ДООЕЛ СКОПЈЕ

2024 година

Извештаи од спроведени надзори

Импресум, Информации достапни до корисниците, Идентификација на радиодифузер

Контролен административен надзор ТВ Телма – (член 14 од Законот за медиуми) – 01.02.2024

Заштита на малолетните лица, правила за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Контролен програмски надзор ТВ Телма – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 01.02.2024

Емитување европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор ТВ Телма – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 18.07.2024

Редовен програмски надзор ТВ Телма – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 18.07.2024


2023 година

2022 година

2021 година

2020 година

2019 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

 

 Accessibility

Accessibility