ТВ Клан Мацедониа

2024 година

Извештаи од извршени надзори 

Надзор над изборното медиумско претставување

Извештај од надзор над изборното медиумско претставување на ТВ Клан Мацедониа (прекршување на член 75 став 1, а во врска со член 75 став 4 алинеја 1 од ИЗ) – 23.04.2024

Извештај од надзор над изборното медиумско претставување на ТВ Клан Мацедониа (прекршување на член 76-б став 3, а во врска со член 69-а став 2 од ИЗ) – 25.04.2024

Емитување европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор ТВ Клан Мацедониа – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 18.07.2024

Редовен програмски надзор ТВ Клан Мацедониа – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 18.07.2024


2023 година

2022 година

2021 година

2020 година

2019 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

 Accessibility

Accessibility