ТВ Ирис

image_pdfimage_print

2021 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена:

Заштита на малолетни лица

Контролен програмски надзор ТВ Ирис – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 02.06.2021

Контролен програмски надзор ТВ Ирис (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 12.02.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Ирис (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 17.03.2021

2020 година 

2019 година 

2015 година

2014 година

 Accessibility

Accessibility