ТВ Ирис

2023 година

Извештаи од извршени надзори/Мерки јавна опомена

Престанок со емитување на програмскиот сервис поради технички, финнсиски или други причини

Контролен административен надзор ТВ Ирис – (член 82 став 1 алинеја 2 од ЗААВМУ) – 28.07.2023

Вонреден адмнистративен надзор ТВ Ирис – (член 82 став 1 алинеја 2 од ЗААВМУ) – 20.07.2023

Информации достапни до корисниците

Редовен административен надзор ТВ Ирис – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.04.2023

  • Мерка јавна опомена ТВ Ирис – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 22.05.2023

Редовен административен надзор ТВ Ирис – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 24.04.2023

  • Мерка јавна опомена ТВ Ирис (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 22.05.2023

2022 година

Извештаи од извршени надзори/мерки јавна опомена

 Објавување податоци за сопственичка структура, уредништво и извори на финансирање во претходната година

Редовен административен надзор ТВ Ирис – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 25.07.2022

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор ТВ Ирис – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 29.04.2022

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Ирис (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 20.05.2022

2021 година

2020 година

2019 година

2015 година

2014 година

 Accessibility

Accessibility