ТВ Ирис

image_pdfimage_print

2022 година

Извештаи од извршени надзори/мерки јавна опомена

 Објавување податоци за сопственичка структура, уредништво и извори на финансирање во претходната година

Редовен административен надзор ТВ Ирис – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 25.07.2022

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор ТВ Ирис – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 29.04.2022

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Ирис (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 20.05.2022

2021 година

2020 година 

2019 година 

2015 година

2014 година

 Accessibility

Accessibility