ТВ Компани 21-М

2024 година

Извештаи од спроведени надзори

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор ТВ Компани 21-М (член 62 став 6 од ЗААВМУ) – 21.2.2024


2023 година

2022 година

2021 година

2020 година

2019 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

 Accessibility

Accessibility