2019 година

 

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Заштита на малолетните лица, правила за емитување аудиовизуелни комерциални комуникации

– Редовен програмски надзор Наша ТВ – (прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 17.07.2019

– Редовен програмски надзор Наша ТВ – (прекршување на член 100 став 1 од ЗААВМУ) – 17.07.2019

– Редовен програмски надзор Наша ТВ – (прекршување на член 55 ставови 5 и 7 од ЗААВМУ) – 17.07.2019

– Редовен програмски надзорНаша ТВ – (прекршување на член 54 став 2 од ЗААВМУ) – 17.07.2019

– Редовен програмски надзорНаша ТВ – (прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ) – 17.07.2019

Импресум

– Редовен административен надзор Наша ТВ – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 17.07.2019

Употреба на јазик во програмата, Изворно создадена програма

– Редовен програмски надзор Наша ТВ (член 64, член 90, член 92 став 1 и 3 од ЗААВМУ) – 16.07.2019

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмски надзор Наша ТВ – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

– Редовен програмски надзор Наша ТВ  – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

Програмски концепт

– Редовен административен надзор Наша ТВ (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

  • Решение за преземање мерка јавна опомена на Нша ТВ – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 18.06.2019


Accessibility

Accessibility