Застапници на права

На територијата на Република Македонија дејствуваат овластени застапници за склучување на договори за реемитување на програмски сервиси во јавните комуникациски мрежи и застапници на филмски, … […]

Општи акти

Деловник 29.07.2019г. – Деловник за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) (преземи во pdf) Кодекс 06.04.2015г. – Кодекс за однесување … […]

СРД ги изготви предлог-правилниците за медиумското покривање на изборите и побара мислење од ДИК

СКОПЈЕ, 19.04.2011 – Советот за радиодифузија (СРД) денеска попладне ги усвои предлог-правилниците за медиумското покривање на изборите пред започнувањето на изборната кампањата и за време … […]

СРД им изрече мерки на радиодифузерите што ги прекршија правилата за медиумското покривање на предизборните активности

СКОПЈЕ, 10.05.2011 – Советот за радиодифузија (СРД) на последната седница – врз основа на извршените анализи од редовниот мониторинг – им изрече мерки на радиодифузерите, … […]

СРД ќе поведе прекршочна постапка против ТВ А1 поради кршење на правилата за покривање на предизборните активности

СКОПЈЕ, 13.05.2011 – Советот за радиодифузија (СРД) денеска одлучи да поведе прекршочна постапка против Телевизијата А1 поради прекршување на Изборниот законик. Анализата на емитуваната програма … […]

Прес конференција на СРД за резултатите од мониторингот на медиумското покривање на предизборните активности

СКОПЈЕ, 19 мај 2011 – Советот за радиодифузија ќе организира прес конференција за резултатите од тековниот мониторинг на радиодифузерите во однос на почитувањето на законската … […]Accessibility

Accessibility