Mbledhja nr. 41 – 25.12.2015

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 41-të për më datë 25.12.2015 (e premte), me fillim në ora 13:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 41-të për më datë 25.12.2015 (e premte), me fillim në ora 13:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-Procesverbalit nga mbledhja e 40-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 18.12.2015.

2. Propozim-plani vjetor për mbikëqyrje programore për vitin 2016.

3. Propozim-plani vjetor për mbikëqyrje administrative për vitin 2016.

4. Propozim-programi për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016 (me Propozim-programin e aktiviteteve të planifikuara dhe Propozim-planin financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele).

5. Propozim-plani vjetor për furnizime publike në vitin 2016 të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

6. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility